Bygga mera

Välkommen till oss på Bygg i Småland. Hos oss hittar du fackfolk som känner till hur ditt hus fungerar och kan ge dig anpassade råd och tjänster för att lyfta fram dess speciella charm och karaktär. Vi arbetar med material som är långsiktigt hållbara för både byggnaden, dig och miljön.Bygg i Småland arbetar för att öka dialoger med Länsstyrelse, museér, kommuner, myndigheter, föreningar samt privatpersoner. Även kommuner och andra juridiska personer kan bli medlemmar hos oss.